UAB „INTAKO“
Įmonės kodas 303039214
Direktorius Bronius Rauba
E-mail: bronius.rauba@intako.lt
Tel. : +370 687 49555
Sąskaitos Nr. LT91 4010 0495 0131 4226
Luminor Bank AS